add no_mx_record to subscribe

master
Sándor 2021-02-11 14:28:18 +01:00
parent 64792c630f
commit a3768e996d
1 changed files with 1 additions and 0 deletions

View File

@ -34,6 +34,7 @@ míg 0 állásban küld megerősítő hivatkozást a megadott címre.
#### Várható válaszok
Sikeres feliratkozás: `success`, Sikertelen feliratkozás: `sub_error`,
Nincs MX rekord: `no_mx_record` (ez lehet átmeneti hiba is),
Rossz lista azonosító: `bad_list`, Sikertelen regisztráció: `reg_error`