Allow name change

This commit is contained in:
Sándor 2021-09-20 12:34:39 +02:00
parent f120fb88d3
commit 87b4a6fae1
1 changed files with 2 additions and 1 deletions

View File

@ -30,7 +30,8 @@ A kérés a következőképpen alakul:
`POST: http://example.org/a/subscribe?key=<kulcs>`
`DATA: list=<id>&name=<Feliratkozó neve>&email=<Feliratkozó E-mail>&activated=<1|0>`
Az activated paraméter 1-es állásban megerősítettként rögzíti a feliratkozót,
míg 0 állásban küld megerősítő hivatkozást a megadott címre.
míg 0 állásban küld megerősítő hivatkozást a megadott címre.
(Opcionális) Feliratkozó nevének módosítása: `forcenamechange=<1|0>`
#### Várható válaszok
Sikeres feliratkozás: `success`, Sikertelen feliratkozás: `sub_error`,