Information about ninjaMail, API usage, examples, etc.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

205 lines
7.5 KiB

4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
1 year ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
4 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
2 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
4 years ago
 1. ninjaMail API
 2. ===============
 3. Ebben a fájlban olvashat arról, hogyan használhatja a levelező
 4. alkalmazásprogramozási interfészét.
 5. A példákban szereplő lekérések PHP programozási szemszögből készültek, viszont
 6. felhasználható más nyelven íródott projektekben is, amennyiben az rendelkezik
 7. CURL könyvtárral vagy más, GET és POST hívást támogató eszközzel.
 8. ## Bevezetés
 9. Az API használatához regisztráció után generálni kell egy kulcsot. Ez a
 10. Beállítások -> API menüből érhető el. A generált kulcsot tartsa titokban!
 11. Míg API kulccsal nem lehet bejelentkezni a webes felületen, az API felületen a
 12. legtöbb funkció elérhető. A kulcs felhasználásával lehetőség nyílik többek
 13. között feliratkozók hozzáadására, törlésére.
 14. ## API URL
 15. Az URL kulcsgenerálás után ugyan azon a felületen lesz látható.
 16. `Példa: http://example.org/a/<gyár>?key=<kulcs>
 17. Ahol: example.org - szolgáltató, <gyár> - részegység, <kulcs> - API kulcs
 18. ### Feliratkozó hozzáadása
 19. Feliratkozó hozzáadása esetén tudni kell a lista azonosítóját. Ez a webes
 20. felületre történő belépés után a Listák menüpontban a kettőskereszt oszlopban
 21. látható. A feliratkozást végző gyár: subscribe
 22. A kérés a következőképpen alakul:
 23. `POST: http://example.org/a/subscribe?key=<kulcs>`
 24. `DATA: list=<id>&name=<Feliratkozó neve>&email=<Feliratkozó E-mail>&activated=<1|0>`
 25. Az activated paraméter 1-es állásban megerősítettként rögzíti a feliratkozót,
 26. míg 0 állásban küld megerősítő hivatkozást a megadott címre.
 27. #### Várható válaszok
 28. Sikeres feliratkozás: `success`, Sikertelen feliratkozás: `sub_error`,
 29. Rossz lista azonosító: `bad_list`, Sikertelen regisztráció: `reg_error`
 30. ### Feliratkozó eltávolítása listáról
 31. Feliratkozó eltávolításához szükségünk van a lista azonosítójára és a feliratkozó
 32. e-mail címére.
 33. A leiratkozást végző gyár: unsubscribe
 34. A kérés a következőképpen alakul:
 35. `POST: http://example.org/a/unsubscribe?key=<kulcs>`
 36. `DATA: list=<id>&email=<Feliratkozó E-mail>`
 37. #### Várható válaszok
 38. Sikeres leiratkozás: `success`, Sikertelen leiratkozás: `unsub_error`,
 39. Ismeretlen E-mail cím: `unknown_email`, Hiányzó paraméterek: `missing_parameters`
 40. ### Lista létrehozás
 41. Levelezőlista létrehozására alkalmas.
 42. A listát kezelő gyár: list
 43. A kérés a következőképpen alakul:
 44. `POST: http://example.org/a/list?key=<kulcs>`
 45. `DATA: new&name=<Lista neve>`
 46. #### Várható válaszok
 47. Sikeres kérés: `success`, Sikertelen kérés: `failed`,
 48. Nem megfelelő név: `bad_name`
 49. ### Lista törlése
 50. Levelezőlista törlésére alkalmas.
 51. A listát kezelő gyár: list
 52. A kérés a következőképpen alakul:
 53. `POST: http://example.org/a/list?key=<kulcs>`
 54. `DATA: remove&id=<Lista ID>`
 55. #### Várható válaszok
 56. Sikeres kérés: `success`, Sikertelen kérés: `failed`
 57. ### Listák lekérdezése
 58. Levelezőlisták lekérdezésére alkalmas.
 59. A listát kezelő gyár: list
 60. A kérés a következőképpen alakul:
 61. `POST: http://example.org/a/list?key=<kulcs>`
 62. `DATA: get`
 63. #### Várható válaszok
 64. Sikeres kérés: -tömb-
 65. ### Levél létrehozás
 66. Levelek létrehozására alkalmas.
 67. A leveleket kezelő gyár: newsletter
 68. A kérés a következőképpen alakul:
 69. `POST: http://example.org/a/newsletter?key=<kulcs>`
 70. `DATA: new&subject=<Levél tárgya>&message=<Levél HTML tartalma>&message_text=<Levél TEXT tartalma>`
 71. #### Várható válaszok
 72. Sikeres kérés: `success`, `id`, Sikertelen kérés: `failed`,
 73. Nem megfelelő tárgy: `bad_subject`, Túl hosszú üzenet: `message_too_powerful`,
 74. Túl rövid üzenet: `message_too_short`
 75. ### Levél küldése
 76. Levelek küldésére alkalmas.
 77. A leveleket kezelő gyár: newsletter
 78. A kérés a következőképpen alakul:
 79. `POST: http://example.org/a/newsletter?key=<kulcs>`
 80. `DATA: send&id=<Levél ID>&start=<Unix timestamp vagy 0 azonnal>`
 81. #### Várható válaszok
 82. Sikeres kérés: `success`, Már várólistán: `already_queued`, Sikertelen kérés: `failed`
 83. ### Levelek listázása
 84. Levelek listázására alkalmas.
 85. A leveleket kezelő gyár: newsletter
 86. A kérés a következőképpen alakul:
 87. `POST: http://example.org/a/newsletter?key=<kulcs>`
 88. `DATA: get`
 89. #### Várható válaszok
 90. Sikeres kérés: -tömb-
 91. ### Kampány létrehozása
 92. Kampányok létrehozására alkalmas.
 93. A leveleket kezelő gyár: campaign
 94. A kérés a következőképpen alakul:
 95. `POST: http://example.org/a/campaign?key=<kulcs>`
 96. `DATA: new&name=<Kampány neve>`
 97. #### Várható válaszok
 98. Sikeres kérés: `success`, `id`, Sikertelen kérés: `failed`
 99. ### Kampány törlése
 100. Kampányok törlésére alkalmas.
 101. A leveleket kezelő gyár: campaign
 102. A kérés a következőképpen alakul:
 103. `POST: http://example.org/a/campaign?key=<kulcs>`
 104. `DATA: remove&id=<Kampány ID>`
 105. #### Várható válaszok
 106. Sikeres kérés: `success`, Sikertelen kérés: `failed`
 107. ### Kampány frissítése (csatolás)
 108. Kampányok listához történő csatolására alkalmas.
 109. A leveleket kezelő gyár: campaign
 110. A kérés a következőképpen alakul:
 111. `POST: http://example.org/a/campaign?key=<kulcs>`
 112. `DATA: update&id=<Kampány ID>&lists=<Array of ListIDs>`
 113. #### Várható válaszok
 114. Sikeres kérés: `success`, Sikertelen kérés: `failed`
 115. ### Kampány csatolása levélhez
 116. Kampányok levélhez történő csatolására alkalmas.
 117. A leveleket kezelő gyár: campaign
 118. A kérés a következőképpen alakul:
 119. `POST: http://example.org/a/campaign?key=<kulcs>`
 120. `DATA: relations&campaign=<Kampány ID1,ID2,ID3>&newsletter=<Levél ID>`
 121. #### Várható válaszok
 122. Sikeres kérés: `success`, Sikertelen kérés: `failed`
 123. ### E-mail küldése
 124. Egyéni e-mail küldését, valamint annak sikerességének vizsgálatát teszi lehetővé.
 125. Az üzenet HTML és Plain text formában kerül kiküldésre. Ha a `message_text` értéke
 126. üres, a HTML formátumú levél tartalmával minusz HTML tag-ek lesz azonos. Az üzenet
 127. csak a HTML body részét tartalmazza! Nagy mennyiségű üzenet küldésére használja a
 128. newsletter, list és campaigns gyárakat!
 129. A küldést és ellenőrzést végző gyár: send
 130. A kérés a következőképpen alakul:
 131. `POST: http://example.org/a/send?key=<kulcs>`
 132. `DATA: to=<subscriber ID vagy Email cím>&subject=<Tárgy>&message=<Üzenet HTML formában>&message_text=<Üzenet TXT formában>`
 133. #### Várható válaszok
 134. Sikeres sorbaállítás: `message_queued`, `id`, Nem található feliratkozó: `subscriber_not_found`,
 135. Sikertelen fekiratkozó mentés: `subscriber_error`, Sikertelen sorbaállítás: `message_failed`,
 136. Csomagkorlát elérve: `quota_reached`, Hiányzó paraméter: `missing_parameter`
 137. ### E-mail küldés ellenőrzés
 138. A send gyáron keresztül küldött levelek ellenőrzésére alkalmas. A kimenő levelek
 139. pixel2 lekérésének idejét, a küldés befejezésének idejét és a sikerességét tudja.
 140. `GET: http://example.org/a/send?key=<kulcs>`
 141. `DATA: just_asking=<id>`
 142. #### Várható válaszok
 143. Sikeres lekérdezés: (status)`success/failed`, `read`, `to`, `time`
 144. Sikertelen lekérdezés: `wrong_id`
 145. ### Belépés távolról
 146. Lehetőség van távoli belépésre. Ilyenkor felhasználói név és jelszó megadása
 147. nélkül is lehetőség adódik az adminisztrációs felület elérésére. Az API kérés
 148. egy véletlenszerű kulcsot ad vissza, amit a http://example.org/ oldalnak kell
 149. elküldeni böngészőből.
 150. A belépést végző gyár: login
 151. A kérés a következőképpen alakul:
 152. `POST: http://example.org/a/login?key=<kulcs>`
 153. `DATA: rkey=<véletlenszerű string>`
 154. #### Várható válaszok
 155. Sikeres token generálás: `success` és `token`