Information about ninjaMail, API usage, examples, etc.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

207 lines
7.6 KiB

5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
2 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
5 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
2 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
3 years ago
5 years ago
 1. ninjaMail API
 2. ===============
 3. Ebben a fájlban olvashat arról, hogyan használhatja a levelező
 4. alkalmazásprogramozási interfészét.
 5. A példákban szereplő lekérések PHP programozási szemszögből készültek, viszont
 6. felhasználható más nyelven íródott projektekben is, amennyiben az rendelkezik
 7. CURL könyvtárral vagy más, GET és POST hívást támogató eszközzel.
 8. ## Bevezetés
 9. Az API használatához regisztráció után generálni kell egy kulcsot. Ez a
 10. Beállítások -> API menüből érhető el. A generált kulcsot tartsa titokban!
 11. Míg API kulccsal nem lehet bejelentkezni a webes felületen, az API felületen a
 12. legtöbb funkció elérhető. A kulcs felhasználásával lehetőség nyílik többek
 13. között feliratkozók hozzáadására, törlésére.
 14. ## API URL
 15. Az URL kulcsgenerálás után ugyan azon a felületen lesz látható.
 16. `Példa: http://example.org/a/<gyár>?key=<kulcs>
 17. Ahol: example.org - szolgáltató, <gyár> - részegység, <kulcs> - API kulcs
 18. ### Feliratkozó hozzáadása
 19. Feliratkozó hozzáadása esetén tudni kell a lista azonosítóját. Ez a webes
 20. felületre történő belépés után a Listák menüpontban a kettőskereszt oszlopban
 21. látható. A feliratkozást végző gyár: subscribe
 22. A kérés a következőképpen alakul:
 23. `POST: http://example.org/a/subscribe?key=<kulcs>`
 24. `DATA: list=<id>&name=<Feliratkozó neve>&email=<Feliratkozó E-mail>&activated=<1|0>`
 25. Az activated paraméter 1-es állásban megerősítettként rögzíti a feliratkozót,
 26. míg 0 állásban küld megerősítő hivatkozást a megadott címre.
 27. (Opcionális) Feliratkozó nevének módosítása: `forcenamechange=<1|0>`
 28. #### Várható válaszok
 29. Sikeres feliratkozás: `success`, Sikertelen feliratkozás: `sub_error`,
 30. Nincs MX rekord: `no_mx_record` (ez lehet átmeneti hiba is),
 31. Rossz lista azonosító: `bad_list`, Sikertelen regisztráció: `reg_error`
 32. ### Feliratkozó eltávolítása listáról
 33. Feliratkozó eltávolításához szükségünk van a lista azonosítójára és a feliratkozó
 34. e-mail címére.
 35. A leiratkozást végző gyár: unsubscribe
 36. A kérés a következőképpen alakul:
 37. `POST: http://example.org/a/unsubscribe?key=<kulcs>`
 38. `DATA: list=<id>&email=<Feliratkozó E-mail>`
 39. #### Várható válaszok
 40. Sikeres leiratkozás: `success`, Sikertelen leiratkozás: `unsub_error`,
 41. Ismeretlen E-mail cím: `unknown_email`, Hiányzó paraméterek: `missing_parameters`
 42. ### Lista létrehozás
 43. Levelezőlista létrehozására alkalmas.
 44. A listát kezelő gyár: list
 45. A kérés a következőképpen alakul:
 46. `POST: http://example.org/a/list?key=<kulcs>`
 47. `DATA: new&name=<Lista neve>`
 48. #### Várható válaszok
 49. Sikeres kérés: `success`, Sikertelen kérés: `failed`,
 50. Nem megfelelő név: `bad_name`
 51. ### Lista törlése
 52. Levelezőlista törlésére alkalmas.
 53. A listát kezelő gyár: list
 54. A kérés a következőképpen alakul:
 55. `POST: http://example.org/a/list?key=<kulcs>`
 56. `DATA: remove&id=<Lista ID>`
 57. #### Várható válaszok
 58. Sikeres kérés: `success`, Sikertelen kérés: `failed`
 59. ### Listák lekérdezése
 60. Levelezőlisták lekérdezésére alkalmas.
 61. A listát kezelő gyár: list
 62. A kérés a következőképpen alakul:
 63. `POST: http://example.org/a/list?key=<kulcs>`
 64. `DATA: get`
 65. #### Várható válaszok
 66. Sikeres kérés: -tömb-
 67. ### Levél létrehozás
 68. Levelek létrehozására alkalmas.
 69. A leveleket kezelő gyár: newsletter
 70. A kérés a következőképpen alakul:
 71. `POST: http://example.org/a/newsletter?key=<kulcs>`
 72. `DATA: new&subject=<Levél tárgya>&message=<Levél HTML tartalma>&message_text=<Levél TEXT tartalma>`
 73. #### Várható válaszok
 74. Sikeres kérés: `success`, `id`, Sikertelen kérés: `failed`,
 75. Nem megfelelő tárgy: `bad_subject`, Túl hosszú üzenet: `message_too_powerful`,
 76. Túl rövid üzenet: `message_too_short`
 77. ### Levél küldése
 78. Levelek küldésére alkalmas.
 79. A leveleket kezelő gyár: newsletter
 80. A kérés a következőképpen alakul:
 81. `POST: http://example.org/a/newsletter?key=<kulcs>`
 82. `DATA: send&id=<Levél ID>&start=<Unix timestamp vagy 0 azonnal>`
 83. #### Várható válaszok
 84. Sikeres kérés: `success`, Már várólistán: `already_queued`, Sikertelen kérés: `failed`
 85. ### Levelek listázása
 86. Levelek listázására alkalmas.
 87. A leveleket kezelő gyár: newsletter
 88. A kérés a következőképpen alakul:
 89. `POST: http://example.org/a/newsletter?key=<kulcs>`
 90. `DATA: get`
 91. #### Várható válaszok
 92. Sikeres kérés: -tömb-
 93. ### Kampány létrehozása
 94. Kampányok létrehozására alkalmas.
 95. A leveleket kezelő gyár: campaign
 96. A kérés a következőképpen alakul:
 97. `POST: http://example.org/a/campaign?key=<kulcs>`
 98. `DATA: new&name=<Kampány neve>`
 99. #### Várható válaszok
 100. Sikeres kérés: `success`, `id`, Sikertelen kérés: `failed`
 101. ### Kampány törlése
 102. Kampányok törlésére alkalmas.
 103. A leveleket kezelő gyár: campaign
 104. A kérés a következőképpen alakul:
 105. `POST: http://example.org/a/campaign?key=<kulcs>`
 106. `DATA: remove&id=<Kampány ID>`
 107. #### Várható válaszok
 108. Sikeres kérés: `success`, Sikertelen kérés: `failed`
 109. ### Kampány frissítése (csatolás)
 110. Kampányok listához történő csatolására alkalmas.
 111. A leveleket kezelő gyár: campaign
 112. A kérés a következőképpen alakul:
 113. `POST: http://example.org/a/campaign?key=<kulcs>`
 114. `DATA: update&id=<Kampány ID>&lists=<Array of ListIDs>`
 115. #### Várható válaszok
 116. Sikeres kérés: `success`, Sikertelen kérés: `failed`
 117. ### Kampány csatolása levélhez
 118. Kampányok levélhez történő csatolására alkalmas.
 119. A leveleket kezelő gyár: campaign
 120. A kérés a következőképpen alakul:
 121. `POST: http://example.org/a/campaign?key=<kulcs>`
 122. `DATA: relations&campaign=<Kampány ID1,ID2,ID3>&newsletter=<Levél ID>`
 123. #### Várható válaszok
 124. Sikeres kérés: `success`, Sikertelen kérés: `failed`
 125. ### E-mail küldése
 126. Egyéni e-mail küldését, valamint annak sikerességének vizsgálatát teszi lehetővé.
 127. Az üzenet HTML és Plain text formában kerül kiküldésre. Ha a `message_text` értéke
 128. üres, a HTML formátumú levél tartalmával minusz HTML tag-ek lesz azonos. Az üzenet
 129. csak a HTML body részét tartalmazza! Nagy mennyiségű üzenet küldésére használja a
 130. newsletter, list és campaigns gyárakat!
 131. A küldést és ellenőrzést végző gyár: send
 132. A kérés a következőképpen alakul:
 133. `POST: http://example.org/a/send?key=<kulcs>`
 134. `DATA: to=<subscriber ID vagy Email cím>&subject=<Tárgy>&message=<Üzenet HTML formában>&message_text=<Üzenet TXT formában>`
 135. #### Várható válaszok
 136. Sikeres sorbaállítás: `message_queued`, `id`, Nem található feliratkozó: `subscriber_not_found`,
 137. Sikertelen fekiratkozó mentés: `subscriber_error`, Sikertelen sorbaállítás: `message_failed`,
 138. Csomagkorlát elérve: `quota_reached`, Hiányzó paraméter: `missing_parameter`
 139. ### E-mail küldés ellenőrzés
 140. A send gyáron keresztül küldött levelek ellenőrzésére alkalmas. A kimenő levelek
 141. pixel2 lekérésének idejét, a küldés befejezésének idejét és a sikerességét tudja.
 142. `GET: http://example.org/a/send?key=<kulcs>`
 143. `DATA: just_asking=<id>`
 144. #### Várható válaszok
 145. Sikeres lekérdezés: (status)`success/failed`, `read`, `to`, `time`
 146. Sikertelen lekérdezés: `wrong_id`
 147. ### Belépés távolról
 148. Lehetőség van távoli belépésre. Ilyenkor felhasználói név és jelszó megadása
 149. nélkül is lehetőség adódik az adminisztrációs felület elérésére. Az API kérés
 150. egy véletlenszerű kulcsot ad vissza, amit a http://example.org/ oldalnak kell
 151. elküldeni böngészőből.
 152. A belépést végző gyár: login
 153. A kérés a következőképpen alakul:
 154. `POST: http://example.org/a/login?key=<kulcs>`
 155. `DATA: rkey=<véletlenszerű string>`
 156. #### Várható válaszok
 157. Sikeres token generálás: `success` és `token`